Ukuleleskola

Ukulele1516,1
Barnen älskar att spela ukulele! Alla som har velat spela har fått lära sig ett till tre ackord.

Ukulele1516,2

Vi stämmer våra instrument innan vi börjar spela då  lär vi oss  höra skillnaden på olika toner.

Ukulele1516,3

Det finns många olika storlekar och former på ukulele. Eleverna har blivit intresserade då många har köpt egna.

Ukulele1516,4

Musik är matematik då hela kroppen koordinerar och sinnena samspelar.

Ukulele1516,5

Att spela ett instrument är vetenskapligt bevisat att det påverkar inlärningsförmågan då båda hjärnhalvorna arbetar samtidigt. Kika här för att veta mer: https://www.youtube.com/watch?v=R0JKCYZ8hng

 

uke_chords_all

 

Vi  lär oss sånger på många olika språk och vi tränar rytm och taktsinne.

Ukulele1516,6

Ackordet D,G och D7 har eleverna spelat efter. Då är det bra att vara observant på hur man ska sätta sina fingrar.

Ukulele1516,7

Det är många bland de äldre eleverna som är intresserade och får möjligheten att spela och sjunga tillsammans! Vi  lär oss fler och fler olika ackord och det gör att vi kan spela mer avancerat och utmanas mer.

Comments are closed.