Vem gör vad och när

Kontakt före skolstart

När det är 1 – 3 månader kvar (beroende på när på läsåret ni kommer till oss) tills dess att ert/era barn börjar skolan hos oss kontaktar vi på Lilla Svenska Skolan er och delger er information inför ert barns skolgång hos oss. Strax därefter kontaktar vi ert/era barns lärare i Sverige för att be om ett underlag för individuell planering. Underlaget vill vi om möjligt ha i god tid innan eleven börjar för att kunna förbereda oss. Senast 2 veckor före skolstart kontaktar våra lärare er föräldrar och bjuder in till en tid för inskrivningssamtal.

Om det är så att ni reser ifrån Sverige tidigare (2 veckor eller mer) än ni börjar skolan hos oss, så är det viktigt att ni meddelar oss detta så att vi kan ta kontakt med er och skolan tidigare än vad vi vanligtvis gör. Har ni frågor kring detta är ni varmt välkomna och kontakta rektor Kattis på kattis.johansson@svenskaskolanlanta.se

När ni bokar er resa är det viktigt att tänka på att det finns utrymme för inskrivnings- alt. inskolningssamtal. Samtliga elever och föräldrar ska ha ett sådant möte med läraren senast fredagen innan den vecka barnen börjar på skolan.

Vad läraren vid skolan i Sverige (alt.annat land) gör?

Vi kontaktar den nuvarande läraren/skolan till samtliga elever och ber dem om ett underlag för individuell planering. Ett annat önskemål från vår sida är att ta del av eventuella grovplaneringar kring det arbete som sker parallellt i Sverige, detta för att underlätta elevens återgång till skolan i Sverige. Skolan i Sverige förväntas också bidra med läromedel som täcker tiden eleven går i Lilla Svenska Skolan (om inte annat är överenskommet).

Vilket ansvar har vi på Lilla Svenska Skolan?

Skolan har som ansvar att på allra bästa sätt handleda eleven utifrån läroplanens mål samt elevens behov.

Lilla Svenska Skolan ansvarar för att kontakta berörd lärare/skola i Sverige (alt. annat land) i samband med elevens skolstart på Koh Lanta.

Skolan har som ansvar att verka för ett nära samarbete med föräldrarna.

Vad du/ni som förälder gör?

Föräldern ansvarar tillsammans med den svenska skolan för att ett underlag för individuell planering samt läromedel kommer med till Lilla Svenska Skolan.

Vi förutsätter också att samtliga föräldrar ger sina barn de bästa tänkbara förutsättningarna för inlärning genom att tillgodose de grundläggande behoven såsom sömn och mat och visa intresse för och stötta barnets utveckling och välbefinnande.

Har du/ni barn som ska gå i årskurs 6-9?

För de elever som skall gå i åk 6-9 finns två möjligheter vid Lilla Svenska Skolan:

1. Att skriva in sig vid Sofia Distans och få handledning av lärare på Lilla Svenska Skolan. Sofia Distans gör då en grundlig planering för eleven och ger också eleven betyg. För mer info se www.sofiadistans.nu

2. Att (i de fall hemskolan godkänner detta) vara fortsatt inskriven vid skolan i Sverige och arbeta utifrån en individuell utvecklingsplan och en gemensamt framtagen grovplanering. Lilla Svenska Skolan ger i dessa fall eleven ett omdöme, eftersom vi inte är behöriga att ge betyg. Detta gäller perioden november till och med mars.

Eftersom Lilla Svenska Skolan är en liten skola har vi begränsade möjligheter att undervisa i språkval. Om man är inskriven vid Sofia Distans utgör detta inget problem. För dig som är på Koh Lanta under en kortare period eller väljer att bara vara inskriven vid din hemskola är det viktigt att tänka på detta och tillsammans med dina lärare planera noga.

Vad du som elev gör?

Eleven skall ta ansvar för den egna inlärningen utifrån sina förutsättningar. Eleven förväntas bidra till att ett gott socialt klimat och en trivsam miljö skapas.