Anmälan och priser

Nu är det hög tid att anmäla sig till läsåret 2018/2019! Skicka en intresseanmälan till anmalan@svenskaskolanlanta.se

 

Avgifter 2018/2019

Antal Veckor   Högsäsong (v 44-14) Peaktillägg (v 2-9)    Mellansäsong (v 34-43 och v 15-21)
5-8 veckor   6 800 THB elev/vecka  500 THB elev/vecka    2 för 1 kampanj
9-12 veckor   6200 THB elev/vecka  500 THB elev/vecka    2 för 1 kampanj
13-16 veckor   5200 THB elev/vecka  500 THB elev/vecka    2 för 1 kampanj
17 veckor eller mer   4700 THB elev/vecka  500 THB elev/vecka    2 för 1 kampanj
Helår inklusive läromedel   110 000 THB elev/år

I avgiften ingår lunch, frukt och vatten för samtliga skoldagar.

Minimitiden är 5 veckor.

2 för 1 kampanj!

Trycket på skolan är väldigt högt under högsäsongen i januari och februari, då kan vi tyvärr inte erbjuda alla som söker en skolplats. Mellansäsongen på Koh Lanta är enligt många den absolut bästa tiden att vara här.

Under mellansäsongen erbjuder vi en ”2 för 1 rabatt”. Det innebär att du kan boka en period och få lika mycket till, utan kostnad. Minimiperioden totalt, inklusive gratisveckorna är fem veckor. Vecka 34-43; augusti till oktober och vecka 15-21; april och maj räknas som mellansäsong.

Läs mer om 2 för 1 här!

Högsäsong; vecka 44 till och med vecka 14

Antagningsveckor

För att slippa avsked varje vecka och kunna få mer stabilitet i klasserna försöker vi styra antagningsveckorna under högsäsongen. Under högsäsongen kommer vi vara mer strikta med att följa antagningsveckorna. Under låg- mellansäsongen kan vi vara mer flexibla.

Höstterminens veckor: 34, 36, 39, 42, 45, 47

Vårterminens veckor: 2, 6, 8, 10, 13, 17

Sofia Distans

Terminsavgift   50 000 THB/termin
Helår   90 000 THB/år

Vi tar emot elever som läser via Sofia Distans. För dessa elever är skolavgiften reducerad då eleven får sin planering och sitt skolmaterial från Sofia Distans. Lilla Svenskan Skolan bistår med en handledare och eleven ingår i en klass på skolan. I skolavgiften ingår även skollunch frukt och dricksvatten.

Ni anmäler er själva till Sofia Distans, det gör ni via www.sofiadistans.nu 

Barn i behov av särskilt stöd

Vi är en liten skola och har tyvärr inte de resurser som behövs för att erbjuda barn med särskilda behov det stöd de behöver. Om du/ni har barn med behov av särskilt stöd eller barn som har eller har haft stödundervisning hemma, är det därför viktigt att du kontaktar oss före anmälan görs. Vi vill ändå tillsammans med dig/er och tidigare lärare ta ställning till om vi har möjlighet att ge barnet det stöd han/hon behöver. Om oriktiga uppgifter lämnas till skolan kan eleven bli tvungen att avbryta skolgången (skolavgiften återbetalas ej).

Lov

Om skolans jullov infaller under ert barns tid hos oss debiteras det inte, det tillgodoräknas heller inte som en del av perioden. Höstlov och sportlov har bara skolans helårselever.

Återkommanderabatt

För återkommande elever i både förskola och skola ger vi en rabatt på 10% på skolavgiften.

Flerbarnsrabatt

En flerbarnsrabatt på 10% av skolavgiften ges i både förskola och skola från och med det tredje barnet.

Ovanstående rabatter och kampanjer kan inte kombineras.

Anmälningsavgifter

Anmälningsavgiften är 30 % av den totala skolavgiften och betalas enligt den faktura som skickas till er via mejl med de fullständiga betalningsrutinerna. Fakturan betalas senast 10 dagar efter att vi har skickat den.

Slutbetalning

Resterande 70 % av den totala skolavgiften ska betalas enligt den faktura som skickas till er via mejl i samband med inbetalningen av anmälningsavgiften. Fakturan ska betalas senast 4 månader innan  skolstart.

Avbokningsregler

Vi kan inte återbetala inbetald skolavgift då vi redan har åtaganden med lokaler och lärare.

Force Majeure

Vid yttre händelser utanför skolans kontroll som förhindrar Lilla Svenska Skolan att genomföra sin verksamhet återbetalas inte inbetald skolavgift.

Försäkring

Det är viktigt att ni som föräldrar förvissar er om att ni har en giltig sjuk- och olycksfallsförsäkring för ert barn, eftersom Lilla Svenska Skolan tyvärr inte har någon försäkring för sina elever.

Villkor gällande förskolan

Vår åldersgräns på 3 år på förskolan innebär att barnet skall ha fyllt 3 år innan han/hon börjar på förskolan. Av hygieniska skäl har vi ingen möjlighet att ta emot barn med blöja, gäller även om barnet har fyllt 3 år.

Villkor gällande språkval

Lilla Svenska Skolan har begränsade möjligheter att tillgodose elevernas språkval. Eventuellt kan eleven behöva läsa sitt språkval koncentrerat på hemmaplan.

Att tänka på

Innan ni anmäler barnen till skolan och bokar flygbiljetter så är det viktigt att ni tänker på att det finns utrymme för inskrivningssamtal/inskolningssamtal. Samtliga elever och föräldrar ska ha ett sådant möte med läraren veckan före barnens startvecka på Lilla Svenska Skolan. Detta gäller dock inte för elever som börjar första veckan efter jullovet, då är mötet med läraren samma vecka.

 

Kontakt, intresseanmälan och frågor om priser och antagning skickas till: anmalan@svenskaskolanlanta.se

Övriga frågor om skolan skickas till skolan rektor:
kattis.johansson@svenskaskolanlanta.se