Anmälan och priser

Nu är det dags att anmäla sig till vårterminen 2018 och läsåret 2018/2019! Skicka en intresseanmälan till anmalan@svenskaskolanlanta.se

Antagningsveckor

För att slippa avsked varje vecka och kunna få mer stabilitet i klasserna försöker vi styra antagningsveckorna under högsäsongen. Under högsäsongen kommer vi vara mer strikta med att följa antagningsveckorna. Under låg- mellansäsongen kan vi vara mer flexibla.

2 för 1 kampanj: augusti, september, oktober, april och maj

Trycket på skolan är väldigt högt under hela högsäsongen, då kan vi tyvärr inte erbjuda alla som söker en skolplats. Mellansäsongen på Koh Lanta är enligt många den absolut bästa tiden att vara här. Färre människor men oftast väldigt bra väder. I ett samarbete mellan Lilla Svenska Skolan och Slow Down erbjuder vi skola och boende i mellansäsongen augusti till mitten/slutet av oktober, och april till maj, till mycket förmånliga priser. Boka en period och få lika mycket till, utan kostnad.

Boende och skola bokas separat.

Läs mer om 2 för 1 här!

Högsäsong; vecka 44 till och med vecka 14

 

Avgifter 2018/2019

Antal Veckor   Högsäsong (v 44-14) Peaktillägg (v 2-9)    Mellansäsong (v 34-43 och v 15-21)
5-8 veckor   6 800 THB elev/vecka  500 THB elev/vecka    2 för 1 kampanj
9-12 veckor   6200 THB elev/vecka  500 THB elev/vecka    2 för 1 kampanj
13-16 veckor   5200 THB elev/vecka  500 THB elev/vecka    2 för 1 kampanj
17 veckor eller mer   4700 THB elev/vecka  500 THB elev/vecka    2 för 1 kampanj
Helår inklusive läromedel   110 000 THB elev/år

I avgiften ingår lunch, frukt och vatten för samtliga skoldagar.

Minimitiden är 5 veckor.

 

Sofia Distans

Terminsavgift   50 000 THB/termin
Helår   90 000 THB/år

Lilla Svenska Skolan erbjuder handledare under hela läsåret för de som önskar få distansundervisning via Sofia Distans, vilket också ingår i den ovanstående avgiften. I avgiften ingår även lunch, frukt och vatten för samtliga skoldagar.

Ni anmäler er själva till Sofia Distans, det gör ni via www.sofiadistans.nu 

 

Barn i behov av särskilt stöd

Vi är en liten skola och har tyvärr inte de resurser som behövs för att erbjuda barn med särskilda behov det stöd de behöver. Om du/ni har barn med behov av särskilt stöd eller barn som har eller har haft stödundervisning hemma, är det därför viktigt att du kontaktar oss före anmälan görs. Vi vill ändå tillsammans med dig/er och tidigare lärare ta ställning till om vi har möjlighet att ge barnet det stöd han/hon behöver. Om oriktiga uppgifter lämnas till skolan kan eleven bli tvungen att avbryta skolgången (skolavgiften återbetalas ej).

Lov

Om skolans jullov infaller under ert barns tid hos oss debiteras det inte, det tillgodoräknas heller inte som en del av perioden.

 

Återkommanderabatt

För återkommande elever i både förskola och skola ger vi en rabatt på 10% på skolavgiften.

Flerbarnsrabatt

En flerbarnsrabatt på 10% av skolavgiften ges i både förskola och skola från och med det tredje barnet.

Ovanstående rabatter och kampanjer kan inte kombineras.

 

Anmälningsavgifter

Anmälningsavgiften är 30 % av den totala skolavgiften. Den ska betalas senast 10 dagar efter att vi har skickat er fakturan.

Slutbetalning

Resterande 70 % av den totala skolavgiften ska betalas enligt den faktura som skickas till er via mail i samband med inbetalningen av anmälningsavgiften. Fakturan ska betalas senast 4 månader innan  skolstart.

Avbokningsregler

Vi kan inte återbetala inbetald skolavgift då vi redan har åtaganden med lokaler och lärare.

Försäkring

Det är viktigt att ni som föräldrar förvissar er om att ni har en giltig sjuk- och olycksfallsförsäkring för ert barn, eftersom Lilla Svenska Skolan tyvärr inte har någon försäkring för sina elever.