Anmälan, priser och villkor

Ansökan om skolplats för läsåret 2020/2021 är nu öppen!

Ni kan fortfarande ansöka om skolplatstill läsåret 2019/2020! Vi har ett fåtal platser kvar.

Skicka en intresseanmälan till anmalan@svenskaskolanlanta.se

Skolavgifter

Antal Veckor   Högsäsong (v 44-13) Peaktillägg (v 2-9)    Mellansäsong 
5-8 veckor   6 800 THB elev/vecka  500 THB elev/vecka    2 för 1 kampanj
9-12 veckor   6200 THB elev/vecka  500 THB elev/vecka    2 för 1 kampanj
13-16 veckor   5700 THB elev/vecka  500 THB elev/vecka    2 för 1 kampanj
17 veckor eller mer   5300 THB elev/vecka  500 THB elev/vecka    2 för 1 kampanj
Helår inklusive läromedel   120 000 THB elev/år

Lilla Svenska Skolan tar inte ut någon administrativavgift, det ingår i skolavgiften

I avgiften ingår lunch, frukt och vatten för samtliga skoldagar.

Minimitiden är 5 veckor.

2 för 1 kampanj!

Under mellansäsongen erbjuder vi en ”2 för 1 rabatt”. Det innebär att när ni bokar en period får ni lika mycket till, utan kostnad. Minimiperioden totalt, inklusive gratisveckorna, är fem veckor.

Slow Down har motsvarande rabatt på sina boenden under mellansäsongen.

Vecka 34-43 och vecka 14-20 räknas som mellansäsong.

Läs mer om 2 för 1 här!

Högsäsong; vecka 44 till och med vecka 13

Antagningsveckor

För att slippa avsked varje vecka och kunna få mer stabilitet i klasserna försöker vi styra antagningsveckorna. Under högsäsongen kommer vi vara mer strikta med att följa antagningsveckorna, medan vi under mellansäsongen kan vara mer flexibla.

Vårterminen 2019: 2, 7, 8, 10, 13, 15, 17

Höstterminen 2019:  34, 37, 39, 42, 45, 47

Vårterminens 2020:  2, 7, 9, 11, 14, 16

Distansutbildning

Terminsavgift   50 000 THB/termin
Helår   90 000 THB/år

Vi tar emot elever som läser via Sofia Distans eller distansgymnasium. För dessa elever är skolavgiften reducerad då eleven får sin planering och sitt skolmaterial från sin distansskola. Lilla Svenskan Skolan bistår med en handledare och eleven ingår i en klass på skolan. Lilla Svenska Skolan ombesörjer inte anmälan till distansutbildningen, det ansvarar vårdnadshavare för.

Barn i behov av särskilt stöd

Vi är en liten skola och har tyvärr inte de resurser som behövs för att erbjuda barn i behov av särskilt stöd det stöd de behöver. Om ni har barn som är i behov av särskilt stöd, är det därför viktigt att ni kontaktar oss innan anmälan görs. Vi vill ändå tillsammans med er och tidigare lärare ta ställning till om vi har möjlighet att ta emot barnet. Om oriktiga uppgifter lämnas till skolan kan eleven bli tvungen att avbryta skolgången. Skolavgiften återbetalas ej.

Lov

Om skolans jullov infaller under ert barns tid hos oss debiteras det inte, det tillgodoräknas heller inte som en del av perioden. Höstlov och sportlov har bara skolans helårselever.

Återkommanderabatt

För återkommande elever i både förskola och skola ger vi en rabatt på 10% på skolavgiften.

Flerbarnsrabatt

En flerbarnsrabatt på 10% av skolavgiften ges i både förskola och skola från och med det tredje barnet.

Ovanstående rabatter och kampanjer kan inte kombineras.

Anmälningsavgift

Anmälningsavgiften är 30 % av den totala skolavgiften och betalas enligt den faktura som skickas till er via mejl. Fullständiga uppgifter för betalning medföljer fakturan. Anmälningsavgiften betalas senast 10 dagar efter att vi har skickat fakturan.
Lilla Svenska Skolan tar inte ut någon administrativ avgift!

Slutbetalning

Slutbetalningen är resterande 70 % av skolavgiften, den betalas enligt fakturan, 4 månader innan skolstart. För helårselever kan slutbetalningen delas upp i två betalningar, en per termin, om så önskas.

Av-/ombokningsregler

Inbetald skolavgift återbetalas ej. Vid ombokningar som innebär en förkortning av barnets skolgång förändras inte anmälningsavgiften.

Force Majeure

Vid yttre händelser, utanför skolans kontroll, som förhindrar Lilla Svenska Skolan att genomföra sin verksamhet återbetalas inte inbetald skolavgift.

Försäkring

Det är viktigt att ni som föräldrar förvissar er om att ni har en giltig sjuk- och olycksfallsförsäkring för ert barn, eftersom Lilla Svenska Skolan inte har någon försäkring för sina elever.

Villkor gällande förskolan

Vi har en åldersgräns på 3 år på vår förskola. Detta innebär att barnet skall ha fyllt 3 år innan han/hon börjar på förskolan. Av hygieniska skäl har vi ingen möjlighet att ta emot barn med blöja, det gäller även om barnet är 3 år.

Information gällande språkval och praktiskt estetiska ämnen

Lilla Svenska Skolan har begränsade möjligheter att tillgodose elevernas språkval. Eventuellt kan eleven behöva läsa sitt språkval koncentrerat på hemskolan. Även vissa moment inom praktiskt estetiska ämnen kan det finnas begränsade resurser för att tillgodose.

Inskrivning/inskolning

Tänk på att det ska finnas utrymme för ett inskrivningssamtal (i skolan)/inskolningssamtal (i förskolan) veckan innan skolstart.

 

Kontakt, intresseanmälan och frågor skickas till: anmalan@svenskaskolanlanta.se