Förskola och Grundskola

Lilla Svenska Skolan finns på två områden på Koh Lanta, Slow Down området och på Bahraa Bungalows området, och vi erbjuder undervisning för årskurs 0-9 enligt svenska läroplanen LGR 11. Undervisningen bedrivs av behöriga lärare i små grupper med hög personaltäthet. Vår målsättning med skolan är att i allra högsta grad bidra till att alla elever får goda kunskaper, mår bra, känner en trygghet och glädje.

Förskoleverksamheten vid Lilla Svenska Skolan riktar sig till barn i åldrarna 3-5 år. Personaltätheten är hög även i förskolan. Vi utgår ifrån Lpfö – svenska förskolans läroplan. Vår förskola erbjuder en pedagogisk verksamhet där lärande genom leken står i centrum. Vi vill skapa en miljö där varje barn känner glädje, stimulans, inspiration och där det ges stort utrymme för lustfyllt lärande.

Vårt fokus ligger på att

– alla skall känna motivation och arbetsglädje. Det skall vara roligt att lära.
– främja och stärka gott självförtroende och en god självbild.
– alla elever skall känna tilltro till den egna förmågan.
– vara en trygg miljö där eleverna blir sedda och bekräftade av vuxna och av varandra.
– ha ett arbetsklimat och arbetssätt som tar tillvara och främjar mångfalden.
– betona helhetssynen på barnet.
– ha en god och nära samverkan med föräldrar och ge ett gott socialt klimat.
– stimulera och utmana eleverna till att bli delaktiga i och ta ansvar för sitt eget lärande.
– utmana och locka eleverna till lek och lärande.

Lilla Svenska Skolan strävar mot att i största möjliga mån ta till vara det fantastiska lärotillfälle som erbjuds genom att vi befinner oss i ett annat land. Vi lär oss om Thailands fantastiska djurliv, den spännande naturen, kulturen, språket, människorna och maten.