Förskola och Grundskola

Lilla Svenska Skolan finns på två områden på Koh Lanta, Slow Down området och på Bahraa Bungalows området, och vi erbjuder undervisning från förskola till gymnasium enligt svenska läroplanen. Undervisningen bedrivs av behöriga lärare i små grupper med hög personaltäthet. Vår målsättning med skolan är att i allra högsta grad bidra till att alla elever får goda kunskaper, mår bra, känner trygghet och glädje.

Förskoleverksamheten vid Lilla Svenska Skolan riktar sig till barn i åldrarna 3-5 år. Personaltätheten är hög även i förskolan. Vi utgår ifrån Lpfö – svenska förskolans läroplan. Vår förskola erbjuder en pedagogisk verksamhet där lärande genom leken står i centrum. Vi vill skapa en miljö där varje barn känner glädje, stimulans, inspiration och där det ges stort utrymme för lustfyllt lärande.

Vårt fokus ligger på att

– alla skall känna motivation och arbetsglädje. Det skall vara roligt att lära.
– främja och stärka gott självförtroende och en god självbild.
– alla elever skall känna tilltro till den egna förmågan.
– vara en trygg miljö där eleverna blir sedda och bekräftade av vuxna och av varandra.
– ha ett arbetsklimat och arbetssätt som tar tillvara och främjar mångfalden.
– betona helhetssynen på barnet.
– ha en god och nära samverkan med föräldrar och ge ett gott socialt klimat.
– stimulera och utmana eleverna till att bli delaktiga i och ta ansvar för sitt eget lärande.
– utmana och locka eleverna till lek och lärande.

Lilla Svenska Skolan strävar mot att i största möjliga mån ta till vara det fantastiska lärotillfälle som erbjuds genom att vi befinner oss i ett annat land. Vi lär oss om Thailands fantastiska djurliv, den spännande naturen, kulturen, språket, människorna och maten.