Påskvandring

Svenska Kyrkan i södra Thailand har bjudit in oss till påskvandring. Några förväntansfulla elever i 3-4:orna är på väg till Christian Mission Center.

 
Undrar vad vi ska få göra? Prästen Maria och assistenten Ingvar berättar!

 
Eleverna delas in i grupper och Ingvar visar hur skattkartan ska följas.

  
Klara, färdiga, gå! Kan skatten vara här? Full fart uppför trappan!


Vad skatten var? Jo, flera ägg. Men vad finns inuti äggen?


Maria samlar eleverna i 3-4:orna och berättar om hur Jesus red in i Jerusalem.

 
I ett ägg fanns en lila kungamantel. I ett annat ägg fanns ett kors.


När Maria hade berättat klart om innehållet i alla äggen blev det äggmålning.

 
Många olika motiv blev det på äggen. Lite pilligt var det att få äggen fina!


Nu är det snart klart för start i äggrullningstävlingen…


Ägget skulle rulla långt och dessutom vara helt vilket detta verkar vara!


Nöjda elever på väg till skolan efter en lärorik och rolig förmiddag.

 
5-6:an tittar på utställningen Via Dolorosa av Elisabeth Ohlsson


Sedan diskuterade de kring utställningen som var kopplad till påsken.

 
Spännande, tänkvärt och lite otäckt.


Maria hälsar alla förväntansfulla barn i 1-2:an Snäckan och Geckon välkomna.

 
Ett ägg upphittat! Det handlade om nattvarden/sista måltiden.


Maria berättar om den sista måltiden och svarade på alla frågor.


Maria hade också en del frågor som eleverna gärna ville svara på.

 
Ett viktigt ord! Korset en symbol för kristendomen


Jag ska måla mitt ägg i de vackraste färger jag vet.

 
Undrar vad jag ska måla? Så här fint blev det!


Fröken Barbro tittar intresserat på när eleverna målar!

  
Dags för äggrullning. Undrar vilket som håller och kommer längst?


7-9:an tar del av Marias kommentarer till utställningen ”Via Dolorosa”

 
Mycket att fundera på då många kände igen sig i de olika situationerna.


Vad var nattvard och hur hänger det ihop med påsken?

 
Eleverna lyssnar, diskuterar och har trevligt tillsammans.

Comments are closed.