November1314,5

På slöjden byggde eleverna fotbollsmål!