Nationella bokdagen

Vi uppmärksammade denna dag med en samarbetseftermiddag. Eleverna delades in i nio grupper. De äldsta fick läsa en saga för de yngre.


Sagan hette Kristallkulan. Alla lyssnade på den spännande berättelsen.


Efteråt fick varje grupp gestalta huvuddragen från sagan.

 
Alla hjälptes åt! De yngre fick lite handledning från de äldre eleverna.


En del grupper valde att arbeta med vattenfärger framförallt.


Se så fint det blir!


Andra grupper blandade olika tekniker.


Visst blir det bra med grön färg på jättarna?

 
Pappersarket är så stort att man ibland måste få lägga sig över bordet.


Här är den första gruppens tolkning av sagan.


Alla eleverna samarbetade fantastiskt bra under dagen.


Trollkvinnan ville förvandla sina tre söner så att de inte skulle stjäla makten.


En av dem blev en örn. Den andre en val och den tredje lyckades fly!


Skulle han hinna ta sig till det gyllene slottet och befria alla från trolldom?

,

Comments are closed.