Lilla Svenska Skolan på Slow Down

 

När trycket på skolan är stort, under perioden januari till mars, erbjuder vi som ett alternativ, plats vår skola på Slow Down för elever från förskola till årskurs 5. 

Skolan på Slow Down området byggdes under hösten 2016. Skolan består av fyra klassrumsbyggnader samt skolgård med sala och lekytor. Utomhusytorna på skolan och i närområdet inspirerar eleverna till lek och bus och närheten till stranden är en fantastisk tillgång, både för lek och undervisning.  

I januari 2017 slog vi upp portarna för första gången och på kort tid har skolan blivit väl inarbetad och populär. Många av våra skolfamiljer väljer att komma tillbaka till skolan på Slow Down varje år. Vår vision att skapa en liten mysig skola i samma anda som vår helårsskola och med samma rektor som helårsskolan har lyckats.

Att ha skolan på Slow Down som ett alternativ till vår helårsskola är fantastiskt. Då kan vi behålla den litenheten vi eftersträvar och även minska trycket på helårsskolan under högsäsongen. Tanken med Lilla Svenska Skolan har alltid varit att bedriva en liten skola med tillräckligt många barn, för att alla ska ha möjlighet att få kompisar, men skolan ska inte vara så stor att vi tappar den personliga känslan och samhörigheten som en liten skola ger. Det ska vara en skola där alla känner alla och där eleverna trivs och kan hitta glädjen i lärandet..

Vi fortsätter att ha samma lärartäthet som tidigare på båda skolorna.

Välkomna!

 

Bild