Januari1415,1

Eleverna i Kobran har ritat självporträtt.