FN-Dagen

Fndagen1718,1

VFU- Eleverna hade genomgång om vad FN betyder och vad det innebär.

Fndagen1718,2

Vi gick igenom vad som är ett barns önskan och vad som är en rättighet. Det är en rättighet att få ett namn…

Fndagen1718,3

… men en önskan att alla barn ska få en egen dator.

Fndagen1718,4

Det framkom väldigt många bra tankar och funderingar kring barns rättigheter.

Fndagen1718,6

Efter samlingen i salan blev det tipspromenad.

Fndagen1718,7

En sak som var glasklar för alla elever var att alla ska ha rätt till mat och vatten även om alla inte kan få det.

Fndagen1718,8

Det var kul med tipspromenad!

Fndagen1718,9

Tack för en fin FN-Dag!

Comments are closed.