Engelska

Engelska131403,01

Alla elever på Lilla Svenska Skolan får lära sig engelska. Här inne på 1-3:an Geckon första lektion i engelska i Thailand är eleverna mycket intresserade.

Engelska131403,02

Snäckans elever grubblar. Vad är det nu dagarna heter på engelska.

Engelska131403,3

Jätte-kul att lära sig engelska i Thailand. När man är utomlands behöver vi det.

Engelska131403,04

Kobrans första lektion på Lilla Svenska skolan I Thailand. ”I saw a gecko about this seize” berättar Lena. Har ni sett några djur i Thailand?

Engelska131403,05

Inne på 7-9:an kämpar Bananens elever på med sina planeringar i engelska.

Comments are closed.