Brobygge

Brobygge141510,0,1

Utmaningen här var att konstruera en spång över en 4 dm bred ravin, som kunde bära tyngden av en vanlig gryta. Man fick använda max sex stycken 3 dm stavar (symboliska plankor) men inget annat, varken tejp, klister, tråd eller något hjälpmedel. Eleverna var väldigt kluriga och kom efterhand på smarta tekniker!

Ps! Vi klarade utmaningen med tre plankor! Ds

Brobygge141510,1

Här pågår konstruktionen av en så hållfast bro (3 dm lång) och så ekonomisk och miljömässig som möjligt. Varje glasspinne kostade 100 000 kr.  Det gäller att ha en tanke, testa sig fram och förbättra sin konstruktion under resans gång.

Brobygge141510,2

Det gör inget om bron är estetiskt tilltalande.

Brobygge141510,3

Här gör eleverna ett förtest, för att se om deras brokonstruktion verkar vara ett vinnande koncept.

Brobygge141510,4

Bron klarade en stapel om 24 ordböcker, tror du att den höll för en tonårstjej? Elin såg till att fördela trycket genom att lägga en skiva mellan sig och bron.

Brobygge141510,5

Bodil ställde sig på sin bro.

Brobygge141510,6

Mycket hållfasta och olika konstruktioner där många använde triangelform och balkar på högkant. Kokosnötterna ute på broinspektion, den här konstruktionen som Amadeus och Linus hade gjort, klarade 23,5 kg, innan det började knaka i fogarna.

Brobygge141510,7

En bok i taget, ett spännande brotest, här sätts ”Hej då bron” på prov! Bron kostade 25 miljoner och klarade 19 ordböcker.

Brobygge141510,8

Olivias och Fannys broverk kostade bara 9 miljoner och klarade även den ett brotest om 23, 5 kg.

Brobygge141510,9

BRAK!  Bra jobbat alla brobyggare!

, ,

Comments are closed.