Barnkonventionen

Barnkonventionen1314,1

I helårsarbetet om barnkonventionen ingår det musik också. Varje vecka lär vi oss en ny låt. I dag har vi musiksamling i salan som vi kallar ”hela skolan sjunger”, Så nu ska de barnen som går på förskolan få lära sig lite om barnkonventionen.

Barnkonventionen1314,2

Här gäller det att koncentrera sig på texterna som handlar om barnets rättigheter och skyldigheter.

Barnkonventionen1314,4

Varje artikel i barnkonventionen börjar med en berättelse och sedan utgår alla diskussioner,bild ochdramaövningar från den berättelsen. Idag gäller artikel 3 som lyder så här. ” Vuxna ska alltid tänka på vad som är bäst för dig och skydda dig när det behövs”.

Barnkonventionen1314,5

Här skapas det drakar i alla möjliga former och utseenden. Glitter är fint att sätta på tycker Saga.

Barnkonventionen1314,6

Jamie väljer att göra en röd drake som ska sättas upp på väggen i ett långt led tillsammans med de andra drakarna.

Barnkonventionen1314,7

Min drake är en drake som ska ligga i vattnet tycker Zeb.

Barnkonventionen1314,8

Här formas det ett led av drakar. Barnen tycker det är spännande att lära sig mer om sina rättigheter.

Barnkonventionen1314,9

Trollet Tjosahejsan har huvudrollen i alla berättelser ur barnkonventionen.

Comments are closed.