Vi gör en skoltidning

1

Arbetet med skoltidningen inleddes med en genomgång av den kortaste tidningstexten, notis. Eleverna fick sedan spåna en stund på idéer innan de med liv och lust började skriva. Alla nyheter hämtades från närområdet.

2

Hela projektet präglades av samarbete och skrivlust. De hjälpte varandra när de kände sig osäkra och gav varandra respons på de färdiga texterna så att de kunde utvecklas ännu mer.

3

Vi hade turen att få han Klas som lärarstudent hos oss under en del av denna period och han fick i uppdrag att gå igenom hur en artikel skrivs. Han inledde detta arbete med att låta eleverna läsa och titta på olika artiklar från några av våra vanligaste nättidningar.

3b

En gemenssam diskussion ledde fram till bland annat detta resultat, där de olika delarna i artikeln beskrevs. Nästa steg var att skriva en gemensam artikel. Hela klassen hjälptes åt med detta och den finns med i den färdiga skoltidningen.

4

De olika artiklarnas utformning väckte många tankar och frågor hos eleverna. Ingen hade tidigare tänkt på hur viktig rubriken är och att det minst viktiga står sist för att redigeraren ska kunna klippa bort det vid behov.

5

När det blev dags att skriva insändare kom flera elever från 7-9:an in till oss i Kokosnöten för att vara med i arbetet. Klas hade fått i uppgift att gå igenom vad den ska innehålla och hur den skrivs. Eleverna lyssnade uppmärksamt på genomgången.

6

När det var dags att skriva började alla elever med att först skapa tankekarta och därefter skriva sina texter. Då kunde de se att de fick med alla delar och resultaten blev fantastiska.

7

Texterna skrevs in på dator, vilket underlättade framtida bearbetning. De korrekturlästes och redigerades därefter. Eleverna fick bearbeta flera gånger och de lämnades inte förrän de kände sig helt nöjda med resultatet.

8

Nästa steg i processen var att hitta bilder till artiklarna. Här ser ni en bild från klassens utflykt till mangroveträsket. Klassen och lärarna har tagit alla bilder själva och de var noga med att skriva ut fotografens namn i tidningen.

9

Tre av eleverna i klassen hade som uppgift att designa framsidan. De enades om vilka artiklar som skulle vara där och vad resterande delar skulle fyllas med.

10

Så har vi äntligen kommit fram till den sista delen, att sätta ihop tidningen. Vi använde oss av programmet Publisher och här jobbar eleverna med att hitta rätt färgskalor till både framsida och linjer i tidningen. Det var både klurigt och svårt att få ihop allt, men resultatet blev verkligen fantastiskt.

Skoltidning1213,11

Här ser ni den färdiga framsidan på klassens alster. Tänk att det till största delen är elever i årskurs fem och sex som har skapat detta. Missa inte att gå in och läsa den färdiga tidningen på här!

,

Comments are closed.