Berättartema

Under en månads tid har vi haft ett berättar- och fantasyprojekt.

Först gjorde vi karaktärsbeskrivningar utifrån skisser vi ritat.


Vårt nästa uppdrag var att berätta våra texter högt och tydligt med inlevelse…


Vi gjorde detta för olika grupper på skolan. Några besökte förskolebarnen.


Nästa steg var att utveckla våra miljöbeskrivningar.

 
I ett rollspel om kapten George vandrade vi genom olika miljöer och landskap.

 
Vilket ispirerade oss vidare till att rita fantasifulla och dramatiska världar.

 
”En skog heter storskogen… I norr ligger världsandens berg… vandrarens dal…


Barnen skrev för hand, på dator, läste upp, fick respons och utvecklade vidare.

 
Vi samlade vi sagokort på skolgården som vi hittade genom att läsa kartor

 
Dessa blev utgångspunkten för historier med äventyr, problem och lösningar…


Ja, allt det som gör en historia spännande!


Vi improviserade små berättelser tillsammans, vilka gav oss idéer att skriva vidare…


Tillsammans bestämmer vi hur vårt rollspel skall sluta.


Kungen har varit förtrollad, vilken bryts då han tittar in i den magiska kulan.


Och prinsesssan Isabella återfinns, så levde de lyckliga…

 
Vi hittar sedan på slut till våra egna berättelser, skriver och skriver…


Stolt känner man sig – när den egna fantastiska berättelsen läses upp högt!

Comments are closed.